Czy sformułowanie padające na końcu programu telewizyjnego Milionerzy – „bądźcie państwo z nami wtedy” jest poprawne?

Wyraz państwo w odniesieniu do różnopłciowej grupy osób wymaga – podobnie jak wyrazy panie i panowie – orzeczenia w 3. osobie liczby mnogiej, np. Gdzie spędzili (nie: spędziliście) państwo wczorajszy wieczór? We współczesnej polszczyźnie w przekazach różnego typu coraz częściej zaobserwować można dołączanie do form panie, panowie, państwo czasowników w 2. osobie liczby mnogiej, np. Gdzie zamierzacie państwo wyjechać na urlop? Połączenia takie są dopuszczalne w mówionych wypowiedziach potocznych, które mają charakter nieoficjalny. W wypowiedziach oficjalnych – a za taką należy uznać zwrot prowadzącego program do telewidzów – powinna pojawić się formuła zgodna z normą wzorcową. Poprawnie będzie zatem: niech będą państwo z nami bądź – jeśli chcemy się zwrócić do adresata z użyciem 2. osoby liczby mnogiej wskazującej na familiarność relacji – bądźcie z nami (musimy wówczas pominąć rzeczownik państwo).

Katarzyna Burska