lis i zając siedziały czy siedzieli

Aby odpowiedzieć na pytanie, jaką postać powinno przybrać orzeczenie przy podmiocie szeregowym, musimy zastanowić się, jaki rodzaj mają rzeczowniki wchodzące w skład podmiotu. Zarówno lis, jak i zając to rzeczowniki rodzaju męskożywotnego, a do takich dołączany jest w liczbie mnogiej czasownik w formie niemęskoosobowej. Poprawnie będzie zatem lis i zając siedziały.

Katarzyna Burska