Dzień Dobry,
Mam problem z wyznaczeniem formantów do: kocisko, słonik. Poprosiłabym o wytłumaczenie 😊

Kiedy wyodrębniamy formanty mające postać morfemów słowotwórczych (tu: przyrostków), bazę i derywat warto jest zapisać zgodnie z ich wymową: [słoń] : [słońik]; [kot] : [koćisko] – wówczas łatwiej jest uchwycić cechy różniące porównywane jednostki. W pierwszej parze wyrazów cząstką odróżniającą wyraz pochodny od podstawowego jest formant -ik, w drugiej – wydawać by się mogło – segment -ćisko. Jeśli jednak uwzględnimy, że postać wyrazu wyjściowego może zmieniać się na skutek regularnie zachodzących wymian fonetycznych, które nazywamy alternacjami (tu konkretnie chodzi o wymianę t:ć), za formant uznamy segment -isko. Kot i Koć– to jeden element mający dwie oboczne postaci. Podobna wymiana następuje w parach: płot – płocie, trzpiot – trzpiocie.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla