Spotkałam się z takim zwrotem „zalewać krzeczka” i nie wiem co to znaczy? Poprosze o wyjaśnienie.

Dziękuję
AR

 

Przytoczony w pytaniu zwrot zalewać krzeczka to stary frazeologizm, który bardzo rzadko pojawia się we współczesnej polszczyźnie. Funkcjonował on w naszym języku między XIV a XVIII wiekiem i oznaczał 'upijanie się’. Krzeczek to dawne określenie chomika lub pieska ziemnego (M. Arcta Słownik staropolski, 1920) zastąpione współcześnie określeniem 'robak’. Obecnie, jeśli chcemy powiedzieć, że ktoś upija się, używamy określenia 'zalewać robaka’.

Agnieszka Wierzbicka