Czy poprawne są wyrażenia: uczestnicy mieli pełną frekwencję na zajęciach, uczestniczyli z dobrą frekwencją ?

Frekwencja, zgodnie ze słownikową definicją, to 'obecność gdzieś określonej liczby osób’ – może być duża, wysoka, niska czy słaba. Co ważne, mówi się o niej, biorąc pod uwagę perspektywę organizatorów, a nie uczestników przedsięwzięcia. O ile zasada ta respektowana jest w zdaniu: Wykładowca mógł pochwalić się wysoką frekwencją na zajęciach, o tyle ignorowana w wypowiedzeniach stanowiących przedmiot Pani wątpliwości. Co więcej, wyrażenie dobra frekwencja wydaje się kolokwialne; w tym kontekście lepiej byłoby użyć przymiotników duży czy wysoki.

Bartłomiej Cieśla