Szanowni Państwo, chciałbym upewnić się, czy w wypowiedzeniu: „Mąż Anny zadawał wiele niewygodnych pytań” liczebnik „wiele” pełni funkcję dopełnienia, natomiast rzeczownik „pytań” to przydawka określająca ww. liczebnik?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem
Kacper Miśkowiec

Przydawka jest określeniem rzeczownika, nie liczebnika, a zatem Pana interpretacja nie jest właściwa. Ponieważ zwrot zadawać pytania stanowi utarte połączenie wyrazowe, należy go potraktować jako jeden składnik. Natomiast połączenie wyrazowe wiele pytań to tzw. rzeczownik liczony, czyli wyrażenie, w którym człon znaczeniowo nadrzędny wobec liczebnika (rzeczownik) formalnie jest mu podporządkowany (to liczebnik wymaga użycia tego rzeczownika w dopełniaczu). Tego typu połączenia najwygodniej jest traktować jako jeden składnik złożony, ponieważ jego rozdzielanie powoduje powstanie połączeń niepoprawnych gramatycznie lub bezsensownych (zadawał ile? wiele; wiele  czego? pytań). W sumie cały ten zwrot zadawał wiele pytań pełni w tym zdaniu funkcję orzeczenia.

Izabela Różycka