Witam,
Uprzejmie proszę o interpretację zwrotu: przy cięciu, przy malowaniu, przy spawaniu, przy orzekaniu.
Czy oznacza to wykonywanie danej czynności, czy obecność przy wykonywaniu w/w czynności.
Z poważaniem Krzysztof Karoń

Przyimek przy, jak większość przyimków jest wieloznaczny. Jedną z jego wielu funkcji jest funkcja temporalna, czyli oznaczania czasu. Razem z występującym po nim rzeczownikiem przyimek ten określa czas zdarzenia, o którym jest mowa w zdaniu, lub charakteryzuje okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu (wg Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t.3., PWN 2003). A zatem sformułowania  przy cięciu, przy spawaniu, przy malowaniu itp. mogą oznaczać zarówno czas wykonywania czynności przez jakiegoś wykonawcę (np. Skaleczyła się przy cięciu papieru = kiedy sama cięła) ale też jego obecność podczas wykonywania takiej czynności przez innego wykonawcę (np. Był obecny przy spawaniu  tych rur = kiedy ktoś inny spawał).

Izabela Różycka