W rozmowie z przełożonym użyłem zwrotu ” nie będę pracował dla małego chłopca z Krapkowic”,
on wcześniej nazwał mnie egoistyczną świnią. Czy w tym kontekście użycie wyrażenia ” nie będę pracował dla małego chłopca z Krapkowic”,
jest zwrotem obraźliwym?

Połączenie wyrazowe mały chłopiec, użyte w izolacji, oznaczałoby po prostu przedstawiciela płci męskiej niewielkiego wzrostu. Przenośne znaczenie przymiotnika mały – a kontekst wskazuje, że z takim mamy tu do czynienia – to według „Słownika języka polskiego” pod red. Witolda Doroszewskiego ‘niewyróżniający się niczym, niewybitny, przeciętny’, a także ‘mający niewielkie znaczenie’. Sformułowanie mały chłopiec może mieć zatem charakter ekspresywny i być nośnikiem wartościowania negatywnego. To, czy zostanie potraktowane jako obraźliwe i sprzeciwiające się zasadom grzeczności językowej, zależy od sytuacji komunikacyjnej oraz stopnia wrażliwości uczestników rozmowy.  W sytuacjach oficjalnych – a do takich trzeba zaliczyć rozmowę służbową z przełożonym – warto postępować zgodnie z przyjętymi w polszczyźnie regułami etykiety językowej.

Katarzyna Burska