Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o rozwianie moich wątpliwości dotyczących zapisu słów teoretycznofilozoficzny i historycznofilozoficzny. Czy powinnam zapisać je z dywizem?
 
Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź,

Marta Uruska

Użycie lub brak łącznika zależy od wzajemnego stosunku logiczno-składniowego członów złożenia. Zasada ortograficzna stanowi, że przymiotniki złożone, w których człony nie są równorzędne znaczeniowo (człon pierwszy dookreśla znaczenie członu drugiego) piszemy łącznie, np. zachodniopomorski, staromodny. Z kolei przymiotniki złożone z członów równorzędnych znaczeniowo piszemy z łącznikiem, a więc np. biało-czerwony, spożywczo-przemysłowy. Zgodnie z tą zasadą powinniśmy napisać: teoretycznofilozoficzny (filozoficzny o aspekcie teoretycznym) i historycznofilozoficzny (dotyczący historii filozofii, wchodzący w zakres historii filozofii, np. artykuł) lub historyczno-filozoficzny (historyczny i filozoficzny, np. wydział).

Katarzyna Jachimowska