Jest propozycja nadania nazwy ulicy. Która wersja jest prawidłowa ?
1. dr. hm. Tomasza Katafiasza
czy
2. hm. dr. Tomasza Katafiasza

hm – harcmistrz
dr – doktor (tytuł naukowy)

Nie mamy w polszczyźnie kategorycznych zaleceń poprawnościowych w tym zakresie, uważam jednak, że bezpośrednio przez nazwiskiem lepiej umieścić człon wskazujący na tytuł (stopień) naukowy. Taki zwyczaj dominuje w tytulaturze religijnej czy wojskowej (piszemy najczęściej: ks. prof., nie: prof. ks.; gen. prof., nie: prof. gen.). Układ ten oceniany był jako lepszy przez niektórych lingwistów, m.in. prof. Małgorzatę Marcjanik, znawczynię zagadnień dotyczących grzeczności językowej.

Bartłomiej Cieśla