Czy w zdaniu: ,,Jan Kowalski pracuje w dużej firmie przewozowej.” podmiotem jest tylko
,,Jan”, czy ,,Jan Kowalski”?

Podmiot może być wyrażony nie tylko pojedynczym wyrazem, lecz także za pomocą zestawienia kilku wyrazów. Tak jest chociażby w przypadku wieloczłonowych nazw własnych, w tym osobowych. Imię i nazwisko jest traktowane jako jeden składnik wypowiedzenia. Podmiotem w powyższym zdaniu jest zatem Jan Kowalski

Katarzyna Burska