Czy w zdaniach typu: Począwszy (poczynając) od XIX wieku mafia zawsze szukała sprzymierzeńców wśród polityków., po frazie okolicznikowej trzeba postawić przecinek? Czy można uznać, że „począwszy” ma tu status jak „wyjąwszy” i przecinek jest niepotrzebny.

Wymienione w wypowiedzeniu określenia nie są imiesłowowym równoważnikiem zdania, jedynie doprecyzowują okolicznik czasu, więc nie oddziela się ich od sąsiedniego składnika przecinkiem. Opracowanie słownikowe zawiera następujący przykład: Począwszy od wtorku wszystkie zajęcia są odwołane. (red. M. Szymczak, Słownik języka polskiego, Warszawa 1979, t. 2, s. 720)  

Także w zdaniach z wyrazem wyjąwszy o znaczeniu `oprócz kogoś, czegoś` przecinek jest zbędny. Wyjąwszy biskupa wszyscy zostali skrytykowani. Wszyscy zostali skrytykowani wyjąwszy biskupa. (J. Podracki, A. Gałązka, Słownik interpunkcyjny, Warszawa 2002, s. 247-248)  

Beata Burska-Ratajczyk