W zdaniu:
„Moim zdaniem Akademia pana Kleksa to najlepsza polska książka dla dzieci.” nie używamy przecinka między przymiotnikami „najlepsza polska” dlaczego?

Przymiotników nie oddzielimy przecinkiem, bo w niniejszym zdaniu pełnią one funkcję przydawek nierównorzędnych, tzn. pierwsza z nich (słowo najlepsza) określa odnośny rzeczownik wraz z towarzyszącym mu przymiotnikiem (polska książka) < (jaka?) najlepsza. Między przydawkami nierównorzędnymi możemy umieścić przyimek wśród (Akademia… to najlepsza wśród polskich książek), najczęściej też drugiej z nich nie poprzedzamy pauzą brzmieniową. Przecinek trzeba postawić między przydawkami równorzędnymi. Jest on ekwiwalentem spójnika i. Zauważmy, że zdanie Akademia pana Kleksa to najlepsza, (= i) polska książka dla dzieci  byłoby nośnikiem innego sensu niż komunikat bez znaku interpunkcyjnego.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla