Dzień dobry,
proszę o informację, czy w poniższym zapisie stosować przecinki i czy właściwa jest kolejność stopni naukowych:
dr n. med., dr filoz., dr h.c. Adrian W…..

Dziekuję za możliwość zadania pytania.

Osoby, które ukończyły różne kierunki studiów i uzyskały liczne stopnie i tytuły naukowe, sygnalizują informacje o swoim wykształceniu w postaci łączenia wielu skrótów, np.: prof. dr hab. n. med., dr hab. n. hum. Jan Kowalski. Ponieważ w wymienionym przez Panią przykładzie osoba uzyskała stopień naukowy w różnych dziedzinach, słusznie oddzieliła Pani te skróty (dr n. med., dr filoz.) przecinkiem. Pozostaje pytanie, czy przecinek powinien zostać postawiony pomiędzy skrótem informującym o stopniu naukowym (dr filoz.) a odnoszącym się do honorowego tytułu nadawanego przez wyższe uczelnie ludziom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury (dr h.c.), umieszczanym po stopniach/tytułach naukowych. Niestety nie ma tu jednoznacznego rozstrzygnięcia. Myślę, że nie będzie błędem zastosowanie w tym miejscu przecinka, który byłby tu ekwiwalentem spójnika i.

Pozdrawiam serdecznie

Anna Sokół-Klein