piszemy „uspokajać” czy „uspakajać”?

Jedyną poprawną formą tego czasownika jest uspokajać. Jeżeli w czasowniku dokonanym samogłoska o wystąpi więcej niż jeden raz, w odpowiednim czasowniku niedokonanym tylko ostatnia z nich (najbliższa końca wyrazu) wymienia się na a, np. zadowolićzadowalać, usposobićusposabiać, rozpogodzićrozpogadzać, upokorzyćupokarzaćprzepołowićprzepoławiać. W przypadku niektórych czasowników norma dopuszcza stosowanie zarówno formy utworzonej według podanej zasady, jak i wymiany obu samogłosek o na a, np. ogołocićogołacać albo ogałacać, oszołomićoszołamiać albo oszałamiać.

Izabela Różycka