Szanowni Państwo! Jak zapisać prawo XII Tablic. Jako tytuł „Prawo XII tablic” czy jako nazwę własną prawo XII Tablic, a może pospolitą prawo XII tablic (co będzie wówczas nazwą własną,tylko XII tablic czy prawo XII tablic). Pozdrawiam!

 

Prawo dwunastu tablic to termin historyczno-prawny używany także w postaci: ustawa dwunastu tablic.    Słownik mitów i tradycji kultury, Władysława Kopalińskiego, Warszawa 2007, t.3, s. 33 podaje zapis: prawo dwunastu tablic i wyjaśnia, że „łac. lex duodecim tabularum to najstarsza kodyfikacja prawa rzymskiego, opracowana w 451-449 pne. przez komisję dziesięciu decemwirów, obejmująca gł. prawo zwyczajowe cywilne, karne, państwowe i sakralne. Ten kodeks praw, wystawiony na widok publiczny na 12 tablicach z brązu, był pierwszym dokumentem pisanym, w którym objawił się duch Rzymu”.

W opracowaniach z zakresu prawa spotykamy również określenie ustawa XII tablic, np. Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, pod red. Witolda Wołodkiewicza, Warszawa 1986, s. 191 podaje:  „Jedyną ustawą, regulującą szeroki zakres zagadnień, była ustawa XII tablic (lex duodecim tabularum) z połowy V wieku p.n.e.”. Także Cezary Kunderewicz, Rzymskie prawo prywatne, wyd. II, Łódź 1995, s. 21, stosuje termin ustawa XII tablic i wyjaśnia: „Prawo stanowione stało się źródłem prawa rzymskiego od momentu wydania ustawy XII tablic (…).”

Jak widać w przytoczonych przykładach, historycy prawa i kultury nie traktują tego określenia jako nazwy własnej i zapisują ją małymi literami. Pewną rolę odgrywa tu zapewne tradycja i wzór tekstów łacińskich.

Beata Burska-Ratajczyk