Jak przełożyć na stronę bierną wypowiedzenie „Obeszliśmy jezioro.”?

Od czasownika obchodzić istnieje imiesłów bierny obchodzony, ale od obejść – nie.  Możemy więc tylko powiedzieć: Jezioro zostało okrążone. Inaczej się nie da, gdyż obejść należy do tzw. czasowników nieprzechodnich.

Katarzyna Jachimowska