Droga Poradnio, jak powinno się zwracać do urzędnika piastującego urząd szefa (np. w przypadku ABW)? Panie Szefie? 

Nie polecam użycia wskazanej w pytaniu formy „Panie Szefie” – mogłaby być ona bowiem potraktowana jako ironiczna! Zwrot „Szefie” można także potraktować jako poufały. Zwyczajowo zwracamy się do osoby na stanowisku kierowniczym formą „Proszę Pana/Pani” lub używamy w obecności takiej osoby, rozmawiając z innym pracownikiem, zwrotu „Pan/i Kierownik”. Gdy ktoś piastuje wyższe stanowisko, np. dyrektora, wypada użyć formy „Panie Dyrektorze/Pani Dyrektor”.

Agnieszka Wierzbicka