Jak powinno się pisać:
Jak bym miał niebieski koralik, to bym….
czy
Jakbym miał niebieski koralik, tobym…

Ciąg JAKBYM funkcjonuje tu jako spójnik wprowadzający komunikat, w którym mówi się o warunkach zajścia jakiejś czynności lub zaistnienia jakiegoś stanu. W takim kontekście zapiszemy go łącznie (por. też: Jakbym miał trochę pieniędzy, na pewno wyjechałbym na krótki urlop). Ten sam wyraz po wielokroć współtworzy konstrukcje porównawcze (np. Czuję się, jakbym przepracował kilka nocnych zmian).

TOBYM to w przytoczonym komunikacie spójnik wprowadzający zdanie nadrzędne przekazujące informację o czymś, co wynika ze zdania podrzędnego (a konkretnie – ze spełnienia warunku, jaki został w nim podany). Również w tym wypadku prawidłowa będzie pisownia łączna (por. też: Gdybym go spotkał, tobym podskoczył z radości).

Jeśli pierwszy element obu ciągów (JAK, TO) pełni funkcję zaimka, np. sygnalizuje sposób wykonywania czynności (Jak byś to powiedział?) lub wskazuje na coś, co stanowi główny przedmiot rozważań nadawcy (To bym zmienił, To byś zaniósł), za właściwą uznamy pisownię rozdzielną.

Bartłomiej Cieśla