Dzień dobry.
Bardzo proszę o poradę, która forma jest właściwa:
Kochane dzieci to, czego nauczyliście się…
Kochane dzieci to, czego nauczyłyście się…
                              Sylwia Zalisz

Wyraz dzieci to rzeczownik niemęskoosobowy, a zatem łączący się z nim w zdaniu czasownik także powinien przybrać ten sam rodzaj – dzieci nauczyły się czegoś, dzieci, nauczyłyście się czegoś. Forma nauczyliście się byłaby poprawna przy rzeczowniku męskoosobowym, czyli np. chłopcy, uczniowie itp.

Izabela Różycka