Dzień dobry,
czy poprawna jest nazwa kosmetyku:

JAPOŃSKI KREM-PIANKA OCZYSZCZAJĄCA?

Chodzi mi rodzaj przymiotników użytych przed i po rzeczownikach.

Złożenia współrzędne (konstrukcje z dywizem), w których występują rzeczowniki o różnym rodzaju gramatycznym, można potraktować składniowo tak, jak zestawienia, które są zwykle niewspółrzędne (pierwszy człon jest w nich nadrzędnikiem i zarazem ich reprezentantem). W związku z tym: analogicznie do przykładu „Podany na obiad makaron rurki smakował wyśmienicie” powiemy np. „Przydałaby mi się rękawiczka-śpiwór”, a także „Rękawiczka-śpiwór przydałaby mi się”. W podanym przez Panią przykładzie użyłabym konstrukcji: „Japoński oczyszczający krem-pianka”.

Na marginesie – proszę zwrócić uwagę na poprawność składniową wyrażeń przyimkowych; powinno być: użytych przed rzeczownikami i po nich (przyimek przed wymaga użycia rzeczownika w narzędniku, a po – w miejscowniku).

Katarzyna Jachimowska