Jak poprawnie wymawiać do Wierzbicy czy na Wierzbicę ponieważ mamy podzielone zdania.

 

Zakładam, że pytanie dotyczy nazwy wsi Wierzbica – w tej sytuacji jedynym przyimkiem, którego zgodnie z normą powinniśmy użyć, jest do, np. jechać do Wierzbicy. Zwrot z przyimkiem na rozpowszechnił się pod wpływem gwar, w których taka konstrukcja występuje dość często i używana jest na oznaczenie kierunku jazdy, np. jechać na Raciążek, droga na Radzymin.

Agnieszka Wierzbicka