Szanowni Państwo,

proszę o odpowiedź, jak należy zapisać potoczną nazwę „jehowi”, czyli skrótu oficjalnej nazwy „świadkowie Jehowy”. Czy jako kolokwializmowi przysługuje jej pisownia wielką literą?

Z wyrazami szacunku,

Agata Lelito

Nazwy członków społeczności wyznaniowych zapisujemy małą literą – niezależnie od tego, czy są to nazwy standardowe, czy na przykład deprecjatywne. Jedyne poprawne warianty to jehowy, jehowi, jehowita, jehowici.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla