Witam, chciałbym uzyskać odpowiedź, które sformułowanie jest poprawne –
idzie o … czy raczej chodzi o…? Dlaczego?
Dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam!

Sformułowania jeśli idzie o i jeśli chodzi o należy potraktować jak synonimy. Obie wersje są poprawne i niosą identyczne znaczenie: 'w związku z tym, o czym była mowa, nadawca chce powiedzieć coś o tym, a nie o czymś innym’ (za WSJP). W „Wielkim słowniku języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego przy frazie jeśli idzie o umieszczono jednak kwalifikator potoczne. Innymi określeniami będącymi wykładnikami nawiązania do tego, o czym wspomniał rozmówca, są chociażby: à propos, co do, co się tyczy, odnośnie do.

Warto pamiętać o konieczności wydzielenia obu przytoczonych sformułowań przecinkiem lub myślnikiem od reszty wypowiedzenia.

Katarzyna Burska