Witam, proszę o radę wielką czy małą literą powinien być napisany tytuł adwokat występujący w nazwie przedsiębiorcy: „Kancelaria Adwokacka A/adwokat Jan Kowalski”

Pisownia wielką lub małą literą zależy od tego, co uznajemy za nazwę własną. Jeżeli nazwą firmy jest całość, wówczas wszystkie wyrazy (z wyjątkiem spójników i przyimków) powinny być pisane wielkimi literami, jeżeli tylko pierwsza część (Kancelaria Adwokacka), wówczas wyraz adwokat może być pisany małą literą. Z którą z tych dwóch sytuacji mamy do czynienia, zależy od decyzji osoby tworzącej nazwę, a także od zwyczaju językowego. W większości nazw kancelarii, które można znaleźć w Internecie, wyraz adwokat oraz następujące po nim imię i nazwisko traktowane są jako część nazwy firmowej, chociaż czasem zdarzają się również zapisy małą literą. Istnieje także trzecia forma zwyczajowa, czyli pomijanie stanowiącego pewien nadmiar znaczeniowy wyrazu adwokat przed nazwą osobową, czyli formy typu: Kancelaria Adwokacka Jan Kowalski.

Izabela Różycka