„NIE KŁAM LEKARZA!”
Akcja oczywiście słuszna, ale brzmi okropnie
i upowszechnia błąd. Językoznawcy, krzyczcie o tym!

Błędy w przestrzeni publicznej to niestety codzienność. Ich obecność razi szczególnie w komunikatach trafiających do dużych grup odbiorców. Można się spodziewać, że nienormatywna konstrukcja składniowa obecna w cytowanym przykładzie po wielokroć będzie przez media powtarzana i niestety utrwalana. Cóż możemy w tej sprawie zrobić? Pozostaje tylko przypomnieć, że czasownik kłamać, niezależnie od tego, czy pojawia się w zdaniach twierdzących, czy wypowiedzeniach z negacją, łączy się z celownikiem (kłamiemy komuś, ewentualnie przed kimś, nie zaś kogoś). Biernik, a w zdaniach z negacją – dopełniacz, przyłączany jest przez słowo okłamywać.

Bartłomiej Cieśla