Czy poprawnie mówi się, daj mi klucze od samochodu, czy daj mi klucze do samochodu?

Zasada użycia wyrazu klucz z przyimkiem do lub od jest następująca:

– przyimek do stosujemy w konstrukcjach: klucze do kłódek, klucz do konserw, klucz do roweru, także: kluczyk do szufladki, kluczyk do walizki, które oznaczają rodzaj klucza służącego do otwierania i zamykania jakiegoś typu przedmiotu, czyli wskazują na jego przeznaczenie.

– formy z przyimkiem od, np.klucz od biurka, klucz od szafy, klucze od piwnicy, klucz od bramy, klucz od drzwi wskazują określony, konkretny klucz.

A zatem obie formy są poprawne, ale w innym znaczeniu. Jeśli chcemy wybrać określony typ spośród kilku różnych rodzajów kluczy, należy powiedzieć klucze do samochodu, jeśli natomiast mamy na myśli konkretne kluczyki, którymi otworzymy i uruchomimy nasz samochód, powiemy klucze od samochodu.

 Beata Burska-Ratajczyk