Dzień dobry, mam pytanie o formę feminatywu od rzeczownika „tirowiec” jako określenie kierowcy tira. Jak będzie brzmiało poprawne określenie kobiety wykonującej ten zawód?

Nazwy żeńskie stały się w ostatnich latach przedmiotem wielu dyskusji społecznych. Rada Języka Polskiego opublikowała 25 listopada 2019 r. stanowisko ws. żeńskich nazw zawodów i tytułów, w którym omawia typowe dla polszczyzny sposoby tworzenia feminatywów. Z oświadczeniem można zapoznać się tutaj.

Kierowca tira to zawód rzadko wykonywany przez kobiety, pewnie stąd brak w języku polskim syntetycznego określenia w rodzaju żeńskim. Co więcej, nawet wyraz tirowiec nie jest obecny w słownikach języka polskiego, notują go jedynie słowniki ortograficzne. W „Słowniku nazw żeńskich polszczyzny” pod red. Agnieszki Małochy-Krupy (Wrocław 2015, s. 247) znajdziemy jedynie leksem kierowczyni, definiowany jako 'kobieta, która prowadzi samochód, autobus, ciągnik, samochód ciężarowy itp.’, z zastrzeżeniem, że nie jest on rejestrowany w słownikach. Nazwy żeńskie tworzy się zwykle w polszczyźnie za pomocą formantów -ka oraz -yni/-ini, systemowo dopuszczalne byłyby zatem choćby tirowczyni czy tirka. Ze względu na negatywne konotacje powszechnej aprobaty na określenie kobiety kierującej tirem nie uzyskałby prawdopodobnie wyraz tirówka

Katarzyna Burska