Szanowni Państwo,
bardzo proszę o podanie mi czym różnią się konformizm od oportunizmu ?
Pozdrawiam.
Wojciech Michalski

Wyrazy konformizm i oportunizm są zapożyczeniami z łaciny. Konformizm (łac. conformate) 'upodabniać, ukształtować’ definiowany jest jako 'postawa zgody z obowiązującymi normami, wzorami, zasadami, wartościami a. poglądami’, natomiast rzeczownik oportunizm (łąc. oportunus) dosłownie 'wiatr wiejący w kierunku portu’ to 'postawa moralna człowieka kierującego się w swym postępowaniu nie powszechnie przyjętymi zasadami, lecz tym, co w danej sytuacji jest dla niego korzystne’; rezygnacja z zasad dla doraźnych korzyści’ (zob. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2007). Czasem w opracowaniach leksykograficznych wyrazy: konformizm i oportunizm oraz konformista i oportunista bywają ujmowane jako jednostki synonimiczne: oportunista, konformista, ugodowiec, kapitulant (zob. B. Gajewska, M. Pawlus, Słownik synonimów i antonimów, Bielsko-Biała 2007, s. 151).

Warto dodać, że oportunista to człowiek bez stałych zasad, kierujący się w życiu doraźnymi korzyściami. Oportunista zmienia swoje zasady w zależności od spodziewanych korzyści lub wygód. Konformista zaś, to ktoś, kto zgadza się bezkrytycznie z pewnymi normami, wartościami, poglądami, przystosowuje się do nich, zwłaszcza dla własnej wygody.

Beata Burska-Ratajczyk