Czy na plakacie, w reklamach, itp. można napisać:
Kongres Firm Rodzinnych i Właścicielskich.

Jest to nazwa własna Kongresu. Czy duża litera: Kongres Firm Rodzinnych i Właścicielskich,
czy mała: Kongres firm rodzinnych i właścicielskich.
dziękuję i pozdrawiam
Maria

Jak czytamy w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, wielką literą należy zapisać „nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych, którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł”. Do grupy tej należą z pewnością nazwy kongresów. W WSO wynotowane są dwa przykłady tego typu jednostek: Kongres Nauki Polskiej, Kongres Polonii Amerykańskiej. Każdy człon połączenia – rzecz jasna oprócz przyimków i spójników – oddajemy majuskułą (Kongres Firm Rodzinnych i Właścicielskich – pierwszy wariant jest poprawny).

Bartłomiej Cieśla