Szanowna Pani,
Moim zdaniem prawidłowy zapis brzmi: Konwencje Genewskie ale nawet w prasie zauważyłem inne warianty: konwencje Genewskie czy konwencje genewskie
Będę wdzięczny za sprecyzowanie.
Andrzej Coryell

Rzeczywiście, w sposobie pisania tego określenia panuje spory bałagan, widoczny zwłaszcza w Internecie, gdzie na tej samej stronie (np. w Wikipedii) stosowane są trzy różne formy zapisu. Być może jest to spowodowane niejasnością, czy jest to nazwa własna, czy tylko zwyczajowe określenie różnych aktów prawnych, z których każdy ma własny tytuł. Jeżeli przyjmiemy pierwszą wersję, zastosować należy regułę, która mówi, iż wielką literą piszemy pierwszy wyraz w wielowyrazowych tytułach [….] odezw, deklaracji, ustaw [….]. A zatem polecaną forma byłaby: Konwencje genewskie.

Izabela Różycka