Dzień dobry,
czy w wyrażeniu „Z okazji pięknego Jubileuszu 80 rocznicy urodzin pragnę złożyć…..” po cyfrze należy postawić kropkę. Wprawdzie jest to liczebnik porządkowy, ale z kontekstu jasno to wynika, więc kropka wydaje się zbędna.

Jeśli kontekst wyraźnie rozstrzyga, że chodzi o liczebnik porządkowy, kropka nie jest potrzebna. Jej postawienie w takiej sytuacji nie będzie jednak błędem – jest to dopuszczalne.

Bartłomiej Cieśla