Szanowni Państwo,

będę ogromnie wdzięczna za pomoc w rozstrzygnięciu dylematu: czy poprawne jest sformułowanie, że np. zmiana rezerwacji jest możliwa w miarę dostępności miejsc w samolocie?

Pozdrawiam
Agnieszka Kwiecień

Przyimek „w miarę” łączy się z dopełniaczem i wskazuje na przybywanie lub ubywanie czegoś jednocześnie z daną czynnością, np. W miarę upływu czasu stawał się bardziej tolerancyjny. W miarę wzrostu podaży ceny spadają.
„Dostępność” zaś w użytym kontekście wskazuje na fakt, że coś jest dostępne, osiągalne. W związku z tym precyzyjniejsze byłoby określenie zwiększenia/zminiejszenia, zminiejszania/zwiększania dostępności miejsc. Sformułowanie jest jednak poprawne.

Katarzyna Jachimowska