Czy w zdaniu : Spotkanie dla uczniów kl. 3 gimnazjum po 3 stawiamy kropkę?
Dziękuję

 

Według zasad polskiej interpunkcji, gdy liczebnik porządkowy zapisany jest cyfrą arabską stawiamy kropkę, np. w 3. (= trzecim) budynku, na 7. (= siódmej) stronie, po raz 3. (= trzeci) powtarzam. Kropka po liczebniku może zostać opuszczona, jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyty został liczebnik porządkowy, np. chodzę do 2 klasy liceum. Gdy chodzi o zapis dat, to po cyfrze oznaczającej datę nie stawiamy kropki, jeśli nazwa miesiąca została zapisana słownie, np. 5 lutego, 10 maja.

W podanym w pytaniu przykładzie nie ma konieczności stawiania kropki po liczebniku, ale warto byłoby zmienić szyk i napisać/powiedzieć: Spotkanie dla uczniów 3 klasy gimnazjum.

Agnieszka Wierzbicka