Ile głosek i liter ma wyraz chwiejność? Dziecko otrzymało taką pracę domową i do tego pytania ma 3 odpowiedzi:
a) 8 liter i 8 głosek
b) 9 liter i 8 głosek
c) 9 liter i 9 głosek
d) 10 liter i 8 głosek

Nie widzę tu poprawnej odpowiedzi. Czy w tym zadaniu jest błąd czy ja mam braki w wiedzy????
Proszę o pomoc.

Za każdym razem, gdy pojawia się wątpliwość dotycząca liczby znaków graficznych w jakimś słowie, warto odwołać się do alfabetu. W przywołanym przez Panią wyrazie jest 10 liter: c-h-w-i-e-j-n-o-ś-ć.

Wyodrębniając głoski, trzeba pamiętać o tym, że pojedynczy element dźwiękowej formy wypowiedzi może być oznaczony dwuznakiem (jest tak w wypadku ch, które wymawiamy tak samo jak dźwięk sygnowany literą h), a litera i w pozycji przed samogłoską wskazuje wyłącznie miękkość spółgłoski oznaczanej przez poprzedzający znak graficzny – w tym wypadku w. Druga z reguł jest oczywiście dużym uproszczeniem wprowadzanym na potrzeby dydaktyki wczesnoszkolnej.

Zakładając, że autor cytowanego pytania odwołuje się do tzw. synchronicznej wymowy spółgłosek wargowych miękkich, można przyjąć, że w wyrazie chwiejność jest 8 głosek h-f’-e-j-n-o-ś-ć). Inne wyrazy, w których i oznacza wyłącznie miękkość, to np. biały [zapis głoskowy: b’ały] czy kiedy [k’edy].

Bartłomiej Cieśla