Jestem nauczycielem korzystającym z panelu egzaminatora na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.
Które formy są poprawne: loguję się na panelu, do panelu czy w panelu egzaminatora; loguję się do platformy moodle czy na platformie moodle?
Ewa

Czasownik logować się, mimo że coraz częściej używany jest we współczesnej polszczyźnie, nie ma jeszcze jednoznacznie ukształtowanej rekcji. W korpusach języka polskiego możemy spotkać połączenia z wszystkimi wymienionymi przyimkami, tj. na, do, w. Każde z nich należałoby uznać za właściwe. Współcześnie można dostrzec dużą ekspansywność przyimka na (por. częściej obecne są połączenie na portalu, na platformie internetowej, choć notowane są także w portalu, w platformie internetowej). Warto zwrócić uwagę, że w przypadku logowania możemy mieć do czynienia z dwoma wariantami: formą biernikową logować się na (kogo? co?) konto, platformę lub miejscownikową na (kim? czym?) koncie, platformie. Pewnie z czasem jeden z nich stanie się dominujący.

Katarzyna Burska