Czy  zdanie ,,Gdzieś w oddali majaczą się drzewa.” jest poprawne? Podobno występuje tu błąd fleksyjny i powinno być: ,,Gdzieś w oddali majaczą drzewa.”, ale w tym drugim czegoś mi brakuje. Z góry dziękuję za odpowiedź

Czasownik majaczyć się może być używany jako synonim czasownika majaczyć, jeżeli ma znaczenie 'zarysowywać się, ukazywać się niewyraźnie, mgliście’. A zatem wspomniane w przykładzie drzewa mogą zarówno majaczyć, jak i majaczyć się w oddali. Forma bez zaimka się używana jest częściej, stąd być może uznanie tej rzadszej za błąd.

Izabela Różycka