Czy forma „on marźnie” jest poprawna lub dopuszczalna? Czy tylko „on marznie”?
Dziękuję za odpowiedź.

PS. Chodzi mi zarówno o zapis jak i wymowę: Word uznaje tylko formę marznie.

Czasownik marznąć w 3. os. l.poj. przyjmuje w postaci pisemnej formę marznie. Można ją wymawiać na dwa sposoby: jako [marzńe] oraz [marźńe], z tym że rz należy wymówić jako dwie osobne głoski: r i z, nie zaś jako ż.

Katarzyna Burska