Dzień Dobry,
kiedy słowo miasto piszemy wielką literą?

Na terenie naszego miasta?
Na terenie naszego Miasta?

Nasze Miasto podjęło działania na rzecz aktywizacji.
Nasze miasto podjęło działania na rzecz aktywizacji.

Wyraz miasto zapiszemy wielką literą wtedy, gdy stanowi część nazwy własnej, a więc w wyrażeniach typu: Urząd Miasta Lublina, Urząd Miasta w Sanoku. Co prawda silna jest tendencja, by w tekstach urzędowych zapisywać to słowo wielką literą, nie znam jednak żadnego przekonującego uzasadnienia, dla którego należałoby aprobować taki wariant; nawiasem mówiąc – nie jest on notowany w słownikach ortograficznych.

Zdaniem niektórych urzędników wyraz miasto zapisany od wielkiej litery oznacza konkretny urząd miasta. A zatem „działania podjęte przez Miasto” to de facto czynności wykonane przez pracowników konkretnej placówki. Dlaczego jednak w takim wypadku nie podaje się pełnej lub skróconej nazwy instytucji – przecież byłoby to rozwiązanie precyzyjne.

W dwóch zdaniach, które Pani zacytowała, wyraz miasto należy zapisać małymi literami.

Bartłomiej Cieśla