Jaki jest właściwy skrót „miejsce postojowe” m.p (najczęściej używane w pismach urzędowych) czy m.p.?
Z góry dziękuję za odpowiedź

Żadna z przywołanych propozycji nie jest właściwa. Po pierwsze, nie zdarza się bowiem, by kropka znajdowała się wyłącznie w środku skrótu, po drugie, skróty od połączeń dwu- lub wielowyrazowych, w których drugi i każdy następny wyraz rozpoczyna się od spółgłoski, wymagają kropki jedynie na końcu całej struktury. Zgodnie z tymi wytycznymi poprawny skrót od połączenia miejsce postoju to mp., w „Słowniku skrótów i skrótowców” Piotra Müldnera-Nieckowskiego czytamy, że spotykany jest także skrót MP mający takie samo odniesienie.

Katarzyna Burska