Mieszkanka Łasku to: łaskowianka, czy łaszczanka?

Mieszkanka Łasku to łaszczanka. Formę taką notuje choćby „Słownik nazw miejscowości i ich mieszkańców” pod redakcją Marka Łazińskiego.

Katarzyna Burska