Koleżanka z pracy często mówi do słuchaczy „Pani Wam wczoraj wyjaśniła” czy jest to poprawna forma? Czy powinna jednak używać 1 os liczby pojedynczej „ja Wam wczoraj wyjaśniłam…”

 Nie wiem, jaki jest kontekst wypowiedzi koleżanki i kim są jej słuchacze, niemniej jednak polska etykieta językowa nie przewiduje sytuacji, gdy właściwe byłoby mówienie o sobie w trzeciej osobie liczby pojedynczej i za pomocą zaimka grzecznościowego pan/pani, więc taki sposób zwracania się do innych nie jest odpowiedni.

Anita Pawłowska-Kościelniak