Dzień dobry.
Która forma jest poprawna: ,,nadesłano zdjęcia na konkurs”, czy ,,nadesłano zdjęcia do konkursu”?
Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź.
Justyna

Poprawne połączenie to nadesłać/wysłać/przesłać coś na konkurs. Użycie takiego przyimka w przytoczonej konstrukcji poświadczone zostało chociażby w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego.

Katarzyna Burska