Czy użycie w rozprawce pisanej przez gimnazjalistę wyrażenia „namieszać w życiu” w kontekście „magii, która od czasu do czasu objawia się, by namieszać nam w życiu” (tak brzmi fragment zdania z rozprawki) jest jednoznacznie błędem językowym? Nie jest przecież ani wulgaryzmem, ani kolokwializmem ani potocyzmem. „Namieszać” jest synonimem „namącić, nabałaganić”.

Namieszać jest wyrazem potocznym. Jakkolwiek można go użyć w swobodnej komunikacji czy np. tekście literackim, nie pasuje do konwencji stylistycznej gatunku, jakim jest rozprawka.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla