Dzień dobry chciałabym zapytać, która pisownia jest poprawna:
1) zakaz spożywania napojów niezakupionych w lokalu
2)zakaz spożywania napojów nie zakupionych w lokalu

Zgodnie z decyzją Rady Języka Polskiego z 7 grudnia 1997 roku partykułę nie z imiesłowami przymiotnikowymi piszemy łącznie, a zatem poprawny zapis to napoje niezakupione w sklepie. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy przeciwstawiamy sobie dwie treści, czyli np. w kontekście typu: napoje nie zakupione, ale przyniesione ….

Izabela Różycka