Dzień dobry, czy konstrukcja zdania (bardziej tytuł) „Nasz  czy nie nasz. lub Nasz i nie nasz.” jest poprawna?
Z poważaniem
Krzysztof Golke

Trudno nazwać te konstrukcje zdaniami, nie ma w nich bowiem czasowników. Są to zatem raczej wyrażenia. Są one poprawne. Tego typu formy występują dość często, zwłaszcza w wypowiedziach mówionych, w tekście pisanym mogą być przejawem stylizacji na wypowiedź potoczną.

Izabela Różycka