Dzień dobry.
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego zdanie: ” Nauczysz mnie grania na gitarze?” jest niepoprawne? Pytanie pochodzi z „Zeszytu ćwiczeń dla kl.8”.
Pozdrawiam
Bogusława Kudła

Czasownik nauczyć wymaga bezokolicznika lub rzeczownika w dopełniaczu, w obu tych sytuacjach możemy uzupełnić go o dopełnienie w bierniku wskazujące, komu przekazujemy wiadomości (np. nauczać studentów). Wykonywanie utworu muzycznego na jakimś instrumencie określane jest zwykle za pomocą rzeczownika gra (np. gra na flecie, skrzypcach, pianinie), nie zaś granie. Przytoczone zdanie w postaci wzorcowej mogłoby wystąpić w dwóch wariantach: Nauczysz mnie grać na gitarze? oraz Nauczysz mnie gry na gitarze? Formę Nauczysz mnie grania na gitarze? należałoby uznać za dopuszczalną jedynie w potocznej komunikacji.

Katarzyna Burska