Dzień dobry, jak poprawnie zapisać:
Wójt Gminy Raszyn
wójt Gminy Raszyn
wójt Raszyna
wójt gminy Raszyn ???
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Nazwy jednoosobowych urzędów wielką literą zapisujemy w aktach prawnych i tekstach kancelaryjnych (np. pismach wewnętrznych jakiejś instytucji). Co więcej, podawane są wówczas w rozszerzonej – dodającej powagi – postaci. Spośród wymienionych przez Panią wariantów – w tekstach oficjalnych wskazanego rejestru należałoby napisać Wójt Gminy Raszyn. Pisząc wypowiedź mającą inne przeznaczenie (np. artykuł prasowy), możemy użyć wielkiej litery tylko wtedy, gdy nazwa podana jest w pełnym brzmieniu i odnosi się do konkretnej osoby. W dziennikarskim tekście informacyjnym i generalnie w wypowiedziach spoza tzw. dyskursu urzędowego poprawne byłyby warianty: Wójt Gminy Raszyn (przy założeniu, że jest to właściwa, pełna nazwa sprawowanego urzędu), wójt gminy Raszyn i wójt Raszyna (w ostatnim połączeniu jest jednak skrót myślowy, bo wiadomo przecież, że wójt sprawuje nadzór nad kilkoma miejscowościami). Proszę pamiętać, że wyraz gmina w standardowych połączeniach, które oznaczają jednostkę administracyjną, zapisujemy małymi literami, np. gmina Opoczno, gmina Sandomierz itd.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla