Szanowni Państwo,

redaguję przewodnik po ogrodach botanicznych, do którego teksty – opisy poszczególnych ogrodów przygotowali pracownicy tychże.

Mam dylemat, jak zapisać nazwę kolekcji roślin, w których zgromadzone są rośliny, np. Kolekcja roślin drzewiastych, kolekcja roślin użytkowych, kolekcja bylin itp. W niektórych ogrodach nazewnictwo określające kolekcję jest inne, np. Dział Roślin Różnych Środowisk. Kolekcja i dział stosowane są zamiennie w zależności od ogrodu.

Co ogród, to inna pisownia: wielka tylko pierwsza litera nazwy lub wielką literą są zapisane wszystkie człony nazwy (tak jak zapisuje się nazwy działów firmy/komórek organizacyjnych).

Czy, przygotowując zbiorową informację o wielu ogrodach, ujednolicić zapis i zmienić, zapisując nazwy zgodnie z zasadą? Ale jaką? Nie znalazłam nigdzie zapisu, którym mogłabym się w tym względzie podeprzeć.

Propozycja jednego z szefów ogrodu jest taka, aby zostawić, jak jest, bo to nazwa własna, ale ja nie jestem tego pewna, ponieważ nazwę i tego, jak ma być zapisana, podaje botanik – kurator kolekcji, a nie językoznawca.

Resumując
Jak potraktować wydzieloną jednostkę terytorialną większej jednostki, np. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym podziwiać możemy historyczne odmiany jabłoni zgromadzone w Kolekcji pomologicznej, Kolekcji Pomologicznej, kolekcji pomologicznej, w dziale pomologicznym…

Z góry dziękuję za pomoc!

Małgorzata Szymańczyk

Rzeczywiście, w słownikach ortograficznych nie znajdujemy wskazań, które dotyczyłyby bezpośrednio podanych przez Panią jednostek. W takiej sytuacji najlepiej poszukać analogii, przyglądając się wyrazom i połączeniom wyrazowym semantycznie bliskim.

Wariant ze słowem KOLEKCJA zapisałbym tak samo jak nazwy książek, deklaracji, ustaw czy akcji charytatywnych – wyłącznie z pierwszym członem od wielkiej litery. W taki sposób oznacza się bowiem szeroko pojętą klasę tytułów (a tytułem, jak wiemy, kolekcje są zazwyczaj sygnowane). 
 
Wariant ze słowem DZIAŁ potraktowałbym tak samo jak nazwy jednostek w obrębie instytucji czy stowarzyszeń, oddawane za pomocą majuskuły w każdym z członów. Zdaje się, że właśnie ta konkretnie klasa słownictwa odpowiada wskazanym połączeniom w stopniu największym. Dział firmowy i dział botaniczny, choć wskazują na niejednorodne elementy rzeczywistości, łączy to, że oznaczają obiekt jednostkowy stanowiący część większej całości (organizacji – wystawy). 
 
Oczywiście konsekwencja zapisu jest wskazana.
 
Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla