Dzień dobry,
mam dylemat w kwestii pisowni nazw działów i nazw stanowiska pracy.
Chodzi o podpisy w stopkach korespondencji mailowej gdzie jest imię, nazwisko, stanowisko, nazwa działu oraz nazwy w strukturze organizacyjnej.
Aktualnie używamy następującej pisowni:
Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju
Dział Szkoleń i Rozwoju

Nazwy stanowisk pracy zapisujemy zasadniczo małą literą, np. adiunkt, młodszy asystent, pielęgniarka przełożona, starszy brygadzista. Ta sama zasada obowiązuje w wypadku nazw stanowisk uznawanych za wyjątkowo prestiżowe, zaszczytne, piastowane przez jedną osobę (prezes, premier, prezydent, dyrektor, minister do spraw zagranicznych), choć przyjęło się, że w tekstach prawnych, a gdy pojawiają się w pełnym brzmieniu na oznaczenie konkretnej osoby – również w tekstach o innym przeznaczeniu – można je zapisywać od wielkiej litery. W stopce mailowej  poprawne będą dwa warianty: Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju oraz dyrektor ds. szkoleń i rozwoju (ew. Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju – gdy przyjmujemy zasadę, że wyrazy otwierające każdy kolejny wers stopki zaczynamy majuskułą; w takim wypadku wielką literę motywują względy edytorskie, a nie znaczeniowe).

Przy okazji warto pamiętać, że od wielkiej litery możemy zapisać każdą nazwę stanowiska, jeśli chcemy podkreślić szacunek do osoby, jaką wskazujemy, np. w podziękowaniach czy zaproszeniu.

Nazwy instytucji i ich działów – jeśli podane są w pełnym brzmieniu – zapisujemy majuskułą, tj. Dział Rozliczeń, Centrum Finansowe, Biuro Analityczne.

Bartłomiej Cieśla